دفتر صوتی بهرام گور

توضیحات

این مجموعه در برگیرنده متن کامل داستان بهرام گور از شاهنامه فردوسی به صورت گویا می باشد که حاوی زندگی بهرام ، پادشاه ساسانی است.
این داستان که تلفیقی از واقعیت و افسانه می باشد از بخش های زیبا و بسیار نیرومند شاهنامه است.
او از پهلوانانی است که به سبب نرم خویی، بردباری و وفاداری از محبوب ترین چهره ها و از ابرمردان آرمانی در کتاب فردوسی است. بهرام در ادبیات افسانه های فارسی از جمله شاهنامه ، دستمایه ی داستان های پهلوانی و عاشقانه بوده است.

از سایر محصولات اندرویدی شعر و ادبیات دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است