نرم افزار اندرویدی : بهترین تمرینات بدن سازی برای شکم

توضیحات برنامه

در این برنامه با استفاده از تصاویر انیمیشنی و به صورت کاملا علمی و عملی، بهترین تمرینات بدن سازی برای عضلات شکم آموزش داده می شود. انجام منظم و روزانه این تمرینات در رسیدن به شکمی عضلانی و شش تکه (Six pack) بسیار مفید می باشد.

از سایر محصولات آموزشی ورزش های قدرتی دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

عضلات شکم فضای بین قفسه سینه و لگن خاصره را می پوشانند.در حقیقت عضلات دیواره های خلفی،جانبی و قدامی شکم را به وجود می آورند.عضلات دیواره های جانبی و قدامی را می توان با هم بررسی کرد.عضلات دیواره خلفی همان عضلات مربع کمری هستند که در دو طرف ستون فقرات قرار دارند.
عضلات ناحیه شکم عبارتند از:
مورب خارجی، مورب داخلی، عرضی شکم، راست شکم، عضله مربع کمری نیز دیواره خلفی شکم را می سازد،که در عضلات خلفی تنه مورد بررسی قرار می گیرید.
عضله مورب خارجی :
این عضله از رو هشت دنده تحتانی در هر طرف از بدن شروع و به نیمه قدامی تاج خاصره متصل می شوند.مسیر تارهای عضله از قسمت ها جانبی -فوقانی به بخش های میانی – تحتانی است.با توجه به محل های چسبندگی عضله مشخص است که این عضله قسمت های جانبی شکم را می پوشاند.نیام عضله در قسمت تحتانی ضخیم شده و رابط مغبنی را به وجود می آورد.این رابط از خار خاصره قدامی فوقانی به برجستگی عانه چسبندگی پیدا می کند
عضله مورب داخلی:
این عضله نیز از عضلات دیواره های جانبی شکم می باشد و از نیمه جانبی رباط مغبنی و دو سوم قدامی تاج خاصره شروع شده ، روی دنده های هفتم ، هشتم و نهم متصل می شود.همانطور که از نامش پیداست در سطح عضله مورب خارجی به صورت(X)روی هم قرار می گیرند.
عضله عرضی شکم:
این عضله نیز داخلی ترین عضله ناحیه شکم است و در قسمت های جانبی و قدامی است و از روی یک سوم خارجی رباط مغبنی ، دو سوم میانی تاج خاصره و در لبه داخلی و سطح داخلی غضروف های دنده ای شش دنده تحتانی شروع شده.تارهای آن به صورت افقی به قسمت قدامی شکم کشیده شده و به وسیله یک نیام عمودی در پشت عضلات راست شکمی به هم ارتباط پیدا می کنند.
عضله راست شکمی:
این عضله نیز در قسمت قدام شکم به طور عمودی قرار گرفته است.عضله راست شکم از سطح قدامی غضرو ف های دنده ای دنده های پنجم ، ششم و هفتم و همچنین زائده خنجری استخوان جناغ سینه شروع شده و در انتهای تحتانی به وسیله تاندونی قوی به استخوان عانه و ارتفاق عانه (مفصل بین دو استخوان عانه) متصل می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *