آموزش خوشنویسی با قلم درشت

توضیحات

دراین مجموعه آموزش خوشنویسی با قلم درشت توسط فیلم های آموزشی به علاقه مندان این رشته هنری ارائه گردیده است.
عناوین جلسات آموزشی عبارتند از:
- معرفی ابزار خوشنویسی - نوشتن حروف الف و ب و انواع اتصالات
- آموزش نوشتن حرف سین و انواع اتصالات
- آموزش نوشتن حرف صاد و انواع اتصالات
- آموزش نوشتن حرف ف و انواع اتصالات
- آموزش نوشتن حرف قاف و انواع اتصالات
- آموزش نوشتن حرف کاف و انواع اتصالات


از سایر محصولات آموزشی هنر دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است