آموزش نگهداری و تربیت گربه ها

آموزش نگهداری و تربیت گربه ها

آموزش نگهداری و تربیت گربه ها

توضیحات

فیلم های این برنامه نحوه نگهداری و مراقبت از گربه های خانگی و همچنین تکنیک های تربیت و آموزش به آنها را نشان می دهد. دراین فیلم ها رفتار با گربه ها در موقعیت های گوناگون و همچنین مقابله با بیماری ها و پرخاشگری آنها به همراه دهها مورد دیگر توسط متخصص دامپزشک و رفتارشناس حیوانات ، آموزش داده شده است.

از سایر محصولات اندرویدی آموزشی خانواده دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است