آموزش فنگ شوئی مدرن

توضیحات

فیلم های آموزشی این مجموعه ، شما را با فنگ شوئی مدرن توسط مدرس جهانی این رشته آشنا می سازد. عناوین این دوره آموزشی عبارتند از:
_فنگ شویی جهت جذب آینده ای روشن
_فنگ شویی جهت ایجاد عزت نفس
_فنگ شویی جهت جذب ثروت
_فنگ شویی جهت کم شدن حس گرسنگی
_فنگ شویی جهت رفع استرس
_فنگ شویی جهت کاستن انرژی الکترومغناطیسی
_فنگ شویی جهت داشتن ظاهری جذاب و اعتماد
_فنگ شویی جهت جذب عشق ورفع کشمکش
_فنگ شویی جهت جذب راههای پس انداز کردن
_فنگ شویی جهت جذب فرصتهای شغلی بهتر
_فنگ شویی جهت جذب افراد مستعد در زمینۀ کاری
_فنگ شویی جهت جذب افزایش قدرت خلاقیت
_فنگ شویی جهت قرار گرفتن در موقعیت قدرت
_فنگ شویی جهت جذب دیگران و مورد توجه قرار گرفتن
_فنگ شویی جهت ایجاد آرامش بعد از کار روزانه
_فنگ شویی جهت جذب انرژی مثبت در کمد لباس
_فنگ شویی جهت بهبود روابط به هم ریختۀ خانوادگی
_فنگ شویی جهت قرار گرفتن در مسیر درست
_فنگ شویی جهت سرانجام دادن به رابطه های بلاتکلیف
_فنگ شویی جهت جذب آرامش در روابط زناشویی

از سایر محصولات اندرویدی آموزشی خانواده دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است