پرورش گل ها و سبزیجات در منزل

پرورش گل ها و سبزیجات در منزل

پرورش گل ها و سبزیجات در منزل

توضیحات

فیلم های آموزشی این برنامه ، نکات مربوط به پرورش انواع گل و گیاه در آب و هوای گوناگون را توسط کارشناس باغبانی ارائه نموده است. اگر قصد کاشت و پرورش گل و گیاه در منزل و باغچه خود دارید، این نکات برایتان مفید خواهد بود.

از سایر محصولات اندرویدی آموزشی خانواده دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است