آموزش مدل های بافت مو

توضیحات

در این برنامه 33 مدل زیر برای بافت موی بانوان آموزش داده می شود:
1- بافت آبشاری با پری دریایی
2- بافت تیغ ماهی جمع شده
3-بافت با روبان
4-بافت ریک راک
5- بافت نوار فوتبال فرانسه
6- بافت در دور سر
7- بافت تیکه ای
8- بافت گره ای
9- بافت آبشاری با روبان
10- بافت آبشاری ضربدری
11- بافت آبشاری شاخه ای
12- بافت بالهای فرشته
13- بافت پاپیون
14- بافت حبابی
15- بافت متقابل توپی
16- بافت شلیک به ستاره ها
17- بافت رولی
18- بافت تیغ ماهی دوتایی
19- بافت چهارتایی
20- بافت دوبل کف سر
21- بافت 8 شاخه ای
22- بافت 9 شاخه ای
23- بافت بیسکویتی
24- بافت تنیده
25- بافت گل
26- بافت شاخۀ هلندی
27- بافت تابستانه
28- بافت چرخشی با روبان
29- بافت تیغ ماهی سه طبقه
30- بافت روی بافت
31- بافت تو پی دوبل
32- بافت گوجه بالای سر
33- بافت دم اسبی پیچیده

از سایر محصولات اندرویدی آموزشی بانوان دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است