نقاشی روی دست و بازو

توضیحات

این برنامه، نحوه کشیدن نقاشی های زیبا را روی دست و بازو، توسط فیلم های آموزشی، نشان داده است.
عناوین مطالب این مجموعه عبارتند از:
_طراحی فیل روی دست
_طراحی مشت روی دست
_طراحی شکاف زمین روی دست
_طراحی بیومکانیک روی ساعد
_طراحی گلولۀ سرخ در کف دست
_طراحی مکعب کف دست
_طراحی شکاف زیپ پشت دست
_طراحی زنده
_طراحی کوبیدن میخ کف دست
_طراحی اثر مونالیزا کف دست
_طراحی ایجاد زخم پشت دست
_طراحی گیر کردن انگشت لای کاغذ
_طراحی ایجا د حفره کف دست
_طراحی ایجاد خراش طبیعی روی دست
_طراحی کویر خشکیده روی دست
_طراحی توپ معلق و سایۀ آن روی دست
_طراحی تار عنکبوت روی ساعد
_طراحی مار روی انگشت
_طراحی سوراخ اسپیرال الگو کف دست

از سایر محصولات آموزشی هنر دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است