آموزش جدول ضرب

آموزش جدول ضرب

آموزش جدول ضرب

توضیحات

این برنامه هوشمند به آموزش جدول ضرب با روشی بسیار جذاب و ساده به کودکان می پردازد.
برنامه شامل سه بخش زیر می باشد:
-آموزش: در این بخش با انیمیشن های ریتمیک و گویا ضرب اعداد یک تا ده آموزش داده می شود. آموزش های ریتمیک به دو صورت کند و سریع که هر کدام با موسیقی و بدون موسیقی می باشند، ارائه گردیده است.
-تمرین: در این بخش ضرب هر یک از اعداد به صورت مرتب و نامرتب از کودکان پرسیده شده و با آنها تمرین می شود و در صورت پاسخ صحیح مورد تشویق قرار می گیرند.
-آزمون: در این قسمت آزمون های 5 ، 10 و 20 سوالی در مورد جدول ضرب از کودکان گرفته شده و نتایج تعداد پاسخ های درست و غلط به آنها داده می شود.

از سایر محصولات اندرویدی آموزش دروس دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است