آموزش تردستی و شعبده بازی

توضیحات

فیلم های آموزشی این مجموعه موارد زیر را توسط اساتید تردستی و شعبده بازی جهان به زبان فارسی آموزش می دهد:
- نحوه شناور شدن در هوا
- نحوه شناور کردن پول
- نحوه گرفتن سکه در هوا
- نحوه غیب کردن سکه
- نحوه ناپدید شدن سکه در دست
- نحوه بلند شدن از زمین
- نحوه رد کردن نخ از حلقه
- نحوه رد کردن نخ از کارت ویزیت
- نحوه پرینت گرفتن از کارت در دست
- نحوه ظاهر کردن سکه در بسته شکر

از سایر محصولات اندرویدی آموزشی خانواده دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است