آموزش خط تحریری با خودکار

توضیحات

در این مجموعه آموزش خط تحریری با خودکار توسط فیلم های آموزشی به علاقه مندان این رشته هنری، ارائه گردیده است.
عناوین جلسات آموزشی عبارتند از:
- نوشتن حروف بصورت منفرد روی خط زمینه
- نوشتن حروف بصورت منفرد زیر خط زمینه
- آموزش نوشتن کلمات
- نوشتن کامل روی خط
- آموزش انواع اتصالات (1)
- آموزش انواع اتصالات (2)
- آموزش انواع اتصالات پیچیده

از سایر محصولات آموزشی هنر دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است