چگونه به طوطی مان آموزش دهیم؟

چطور به طوطی مان آموزش دهیم؟

چطور به طوطی مان آموزش دهیم؟

توضیحات

فیلم های این برنامه به شما نشان می دهند که چگونه موارد گوناگونی از قبیل زیر را به طوطی تان آموزش دهید:
آموزش لمس چوب توسط طوطی - جلوگیری از کثیف کاری طوطی - جلوگیری از سر و صدا و جیغ کشیدن طوطی - جلوگیری از ترس طوطی - معاشرتی کردن طوطی - آموزش قدم گذاشتن و نشستن روی دست - آموزش سر تکان دادن به نشانه تایید - آموزش نه گفتن با سر - آموزش دست تکان دادن به طوطی - آموزش آویزان شدن طوطی از انگشت - آموزش چرخیدن - آموزش عبور از لوله - آموزش عبور از حلقه - آموزش بولینگ به طوطی - آموزش آوردن اشیا از روی استراحتگاه - آموزش آوردن اشیا از روی میز - آموزش بسکتبال به طوطی - آموزش سرسره بازی - آموزش انداختن حلقه در ستون هم رنگش - آموزش حل کردن پازل - آمورش حرف زدن به طوطی - آموزش پروازکردن به طوطی - ...
این برنامه همچنین مواردی مانند نازکردن طوطی ، بستن قلاده و بیرون بردن طوطی و ... را به همراه نکاتی از بایدها و نبایدها برای طوطی تان به شما آموزش می دهد.

از سایر محصولات اندرویدی آموزشی خانواده دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است