آموزش عکاسی

توضیحات

فیلم های آموزشی این مجموعه شما را با اصول، مبانی و تکنیک های عکاسی پیشرفته آشنا می سازد.
برخی از مطالب آموزشی این مجموعه عبارتند از:
- اطلاعات اولیه
- تنظیم فلش
- تجهیزات لازم
- مودی فرست
- استفاده از چتر
- ایجاد منبع نور
- تنظیم سوژه
- پس زمینه روشن
- عکاسی در خیابان
- عکاسی در دشت
- عکاسی در نور کم
- استفاده از نور محیط
- تنظیمات دوربین
- توازن نور و تاریکی
- عکاسی در بالای تپه

از سایر محصولات آموزشی هنر دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است