داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه

توضیحات

این برنامه حاوی داستان کوتاه انگلیسی از نویسندگان شهیر جهان برای تقویت زبان انگلیسی می باشد.
تمام داستان ها دارای متن و صوت و ترجمه فارسی به همراه امکان تغییر رنگ و نوع قلم می باشند.
فهرست داستان های این مجموعه عبارتند از:
- The Boy on Graves-End Road By Caty Weaver
- Keesh By Jack London
- Luck By Mark Twain
- The Story of an Eyewitness By Jack London
- The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County By Mark Twain
- An Occurrence at Owl Creek Bridge By Ambrose Bierce
- The God of His Fathers By Jack London
- The Boarded Window By Ambrose Bierce
- The Law of Life By Jack London
- The Californian's Tale By Mark Twain
- To Build a Fire By Jack London

از سایر محصولات اندرویدی آموزش زبان انگلیسی دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است