محصولات آموزشی ورزش های رزمی


thi_chi

آموزش تای چی چوان

01

آموزش هنر رزمی تای چی و حرکات آن

01

آموزش نانچیکو

01

آموزش نانچیکو از مقدماتی تا پیشرفته

01

آموزش کونگ فو

01

آموزش فرم ها و تکنیک های کونگ فو

01

آموزش تکنیک های ووشو

01

آموزش متدهای تمرینات و مبارزه بروسلی

01

آموزش جیت کان دو

01

آموزش شمشیر سامورائی

01

آموزش آیکیدو

01

آموزش کاراته

01

تمرینات و تکنیک های هنرهای رزمی

01

آموزش جوجیتسو

01

آموزش جودو

1

آموزش تکواندو (مقدماتی)

01

آموزش تکواندو (متوسطه)

1

آموزش تکواندو (پیشرفته)

01

آشنایی با تکنیک های تکواندو و هاپکیدو

01

آموزش فنون دفاع شخصی

01

نکات مقدماتی تمرینات بوکس

01

آموزش بوکس

01

آموزش بوکس تایلندی

01

آموزش دفاع شخصی و دفاع خیابانی

01

آموزش کیک بوکس

01

آموزش نکات و تمرینات کیک بوکس

01

آموزش دفاع شخصی به بانوان

1

آموزش تکنیک های کشتی

01

آموزش فنون جوجیتسو

01

آموزش شمشیر سامورایی

01

آموزش فنون جودو

01

آموزش کاتا سبک شوتوکان کاراته

01

آموزش مبارزه به سبک بروسلی

01

آموزش فنون بوکس

01

آموزش فنون آیکیدو