آموزش نقاشی سه بعدی

توضیحات

ویدئوهای این برنامه ، نحوه کشیدن نقاشی های سه بعدی بسیار زیبا را نشان داده است.
فیلم های این مجموعه عبارتند از:
_طراحی ایجاد شکاف بزرگ روی زمین در سطح وسیع
_طراحی پرترۀ هنری
_طراحی رتیل
_طراحی دلفین بازیگوش
_طراحی لیوان
_طراحی راه پله
_طراحی توهم هنری نور – بخش اول
_طراحی سیب
_طراحی توهم هنری نور – بخش دوم
_طراحی ایجاد گودال در زمین
_طراحی مار زنگی
_طراحی کتاب
_طراحی پل
_طراحی پروانه
_طراحی قلعه
_طراحی جمجمۀ شعله ور
_طراحی توپ معلق در هوا
_طراحی ماهی در تنگ آب
_طراحی توهم سوراخ
_طراحی هرم فولادی
_طراحی آدمک خیالی
_طراحی سوراخ اسپیرال الگو
_طراحی دایناسور
_طراحی چاه آب
_طراحی دلفین
_طراحی برج خزنده
_طراحی عروسک گربه ای
_طراحی برج ایفل
_طراحی اهرام ثلاثه
_طراحی هالک
_طراحی ساختمان کاپیتول
_طراحی کاغذ پاره
_طراحی ترفند ایجاد برآمدگی خط کاغذ
_طراحی ترفند ایجاد کره روی کاغذ
_طراحی قلب های سه بعدی
_طراحی دست
_طراحی توپ پینگ پنگ معلق
_طراحی موجود فضایی
_طراحی بچه گربه
_طراحی خرگوش
_طراحی ایجاد شکاف بزرگ روی زمین در ابعاد کوچک

از سایر محصولات آموزشی هنر دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است