تقویت زبان انگلیسی از طریق فیلم

مدرسه زبان انگلیسی همراه
توضیحات

نحوه کار این برنامه به این صورت است که ابتدا تکه هایی از یک فیلم مشهور را نمایش داده و در حین نمایش هرقطعه، معانی لغات خاص و دشوار آن را به صورت انگلیسی نشان داده و می خواند. مسلما این برنامه برای کسانی مفید می باشد که آشنایی متوسطه به بالا با زبان انگلیسی داشته و می خواهند قدرت شنیداری و دایره لغات خود را برای فهمیدن بهتر فیلم های انگلیسی افزایش دهند.

از سایر محصولات اندرویدی آموزش زبان انگلیسی دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است