انگلیسی را با آیکیدو بیاموز

مدرسه زبان انگلیسی همراه
توضیحات

با استفاده از این برنامه هم زبان انگلیسی خود را تقویت خواهید کرد و هم فنون و تکنیک های آیکیدو را یاد می گیرید. بدین صورت که هر یک از تکنیک های آیکیدو با فیلم های آموزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی نشان داده شده است و بدین ترتیب کاربر می تواند هم زبان انگلیسی و هم ورزش رزمی آیکیدو را بیاموزد.

از سایر محصولات اندرویدی آموزش زبان انگلیسی دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است