آموزش آنلاین دروس دبستان و دبیرستان

آموزش آنلاین دروس پایه اول دبستان :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه اول دبستان

– آموزش آنلاین فارسی پایه اول دبستان

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه اول دبستان

– دیکته گوی آنلاین پایه اول دبستان

 

آموزش آنلاین دروس پایه دوم دبستان :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه دوم دبستان

– آموزش آنلاین فارسی پایه دوم دبستان

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه دوم دبستان (فرم یک)

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه دوم دبستان (فرم دو)

– آموزش آنلاین هدیه های آسمان پایه دوم دبستان

– دیکته گوی آنلاین پایه دوم دبستان

– آموزش آنلاین نگارش فارسی پایه دوم دبستان

 

آموزش آنلاین دروس پایه سوم دبستان :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه سوم دبستان

– آموزش آنلاین فارسی پایه سوم دبستان

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه سوم دبستان (فرم یک)

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه سوم دبستان (فرم دو)

– آموزش آنلاین هدیه های آسمان پایه سوم دبستان

– دیکته گوی آنلاین پایه سوم دبستان

– آموزش آنلاین نگارش فارسی پایه سوم دبستان

– آموزش آنلاین مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان

– آموزش آنلاین خواندن ساعت به کودکان

– آموزش آنلاین جدول ضرب با قصه و ترانه به کودکان

 

آموزش آنلاین دروس پایه چهارم دبستان :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه چهارم دبستان

– آموزش آنلاین فارسی پایه چهارم دبستان

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه چهارم دبستان (فرم یک)

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه چهارم دبستان (فرم دو)

– آموزش آنلاین هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان

– دیکته گوی آنلاین پایه چهارم دبستان

– آموزش آنلاین نگارش فارسی پایه چهارم دبستان

– آموزش آنلاین مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان

– آموزش آنلاین صوتی قرآن پایه چهارم دبستان

 

آموزش آنلاین دروس پایه پنجم دبستان :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه پنجم دبستان (مدرس : آقای محمدی)

– آموزش آنلاین فارسی پایه پنجم دبستان

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه پنجم دبستان

– حل آنلاین نمونه تمرینات ریاضی پایه پنجم دبستان

– آموزش آنلاین ریاضی پایه پنجم دبستان

– دیکته گوی آنلاین پایه پنجم دبستان

– آموزش آنلاین نگارش فارسی پایه پنجم دبستان

– آموزش آنلاین مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان

– آموزش آنلاین صوتی قرآن پایه پنجم دبستان

 

آموزش آنلاین دروس پایه ششم دبستان :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه ششم دبستان

– آموزش آنلاین فارسی پایه ششم دبستان

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه ششم دبستان

– آموزش آنلاین مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

– حل آنلاین نمونه تمرینات ریاضی پایه ششم دبستان

– دیکته گوی آنلاین پایه ششم دبستان

– آموزش آنلاین نگارش فارسی پایه ششم دبستان

– آموزش آنلاین صوتی قرآن پایه ششم دبستان

 

آموزش آنلاین دروس پایه هفتم (دوره اول آموزش متوسطه) :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه هفتم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین فارسی پایه هفتم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه هفتم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین عربی پایه هفتم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین زبان انگلیسی پایه هفتم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین صوتی قرآن پایه هفتم (دوره اول آموزش متوسطه)

 

آموزش آنلاین دروس پایه هشتم (دوره اول آموزش متوسطه) :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه هشتم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه هشتم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین زبان انگلیسی پایه هشتم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین عربی پایه هشتم (دوره اول آموزش متوسطه)

 

آموزش آنلاین دروس پایه نهم (دوره اول آموزش متوسطه) :

– آموزش آنلاین ریاضی پایه نهم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین علوم تجربی پایه نهم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین زبان انگلیسی پایه نهم (دوره اول آموزش متوسطه)

– آموزش آنلاین عربی پایه نهم (دوره اول آموزش متوسطه)

 

آموزش آنلاین دروس پایه دهم (دوره دوم آموزش متوسطه) :

– آموزش آنلاین شیمی (۱) پایه دهم (دوره دوم آموزش متوسطه – ریاضی فیزیک و علوم تجربی)

– آموزش آنلاین فیزیک (۱) پایه دهم (دوره دوم آموزش متوسطه – رشته ریاضی فیزیک)

– آموزش آنلاین فیزیک (۱) پایه دهم (دوره دوم آموزش متوسطه – رشته علوم تجربی)

– آموزش آنلاین زیست شناسی (۱) پایه دهم (دوره دوم آموزش متوسطه – علوم تجربی)

– آموزش آنلاین هندسه (۱) پایه دهم (دوره دوم آموزش متوسطه – ریاضی فیزیک)

 

آموزش آنلاین دروس پایه یازدهم (دوره دوم آموزش متوسطه) :

– آموزش آنلاین شیمی (۲) پایه یازدهم (دوره دوم آموزش متوسطه – ریاضی فیزیک و علوم تجربی)

– آموزش آنلاین حسابان (۱) پایه یازدهم (دوره دوم آموزش متوسطه – ریاضی فیزیک)

– آموزش آنلاین زیست شناسی (۲) پایه یازدهم (دوره دوم آموزش متوسطه – علوم تجربی)

 

آموزش آنلاین دروس پایه دوازدهم (دوره دوم آموزش متوسطه) :

– آموزش آنلاین شیمی (۳) پایه دوازدهم (دوره دوم آموزش متوسطه – ریاضی فیزیک و علوم تجربی)

– آموزش آنلاین زیست شناسی (۳) پایه دوازدهم (دوره دوم آموزش متوسطه – علوم تجربی)

 

بزودی منتظر محصولات جدید ما باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *