آموزش جامع Solidworks (مدلسازی و مونتاژقطعات)

توضیحات

آموزش Solidworks (مدلسازی و مونتاژقطعات)

SolidWorks یک نرم‌افزار مهندسی طراحی به کمک رایانه است که دارای ویژگی های خاصی می باشد که آن را از سایر نرم‌افزارهای CAD مانند کتیا، پرو/اینجینیر، یونیگرافیکس، مکانیکال دسکتاپ واینونتور شاخص و متمایز می نماید.
این نرم افزار یک مدل ساز برای مدلسازی جامدات است که مبتنی بر پارا سالید بوده و از رویکرد پارامتری مبتنی بر ویژگی برای ساخت مدل ها و مونتاژها استفاده می‌کند.
در این مجموعه از نرم افزارهای آموزشی پارسیان به آموزش جامع نرم افزار Solidworks (برای مدلسازی و مونتاژقطعات) پرداخته می شود.

سرفصل های آموزشی این دوره عبارتند از:

فصل اول : شروع به کار با نرم افزار SolidWorks
آشنایی با محیط کار SolidWorks
آشنایی با نوارابزارهای پرکاربرد
کار با ابزارهای پیمایشی
ایجاد یک مدل ساده

فصل دوم : ابزارهای ترسیم دو بعدی
رسم خط
رسم دایره
رسم انواع کمان
رسم مستطیل و متوازی الاضلاع
رسم منحنی
رسم چندضلعی های منتظم
رسم بیضی و سهمی
گردکردن و پخ زدن گوشه ها

فصل سوم : ویرایش Sketch
جابجایی ، دوران و تغییر مقیاس Sketch
کپی کردن Sketch بصورت خطی
کپی کردن Sketch بصورت دایره ای
قرینه سازی نسبت به یک خط
آفست کردن یک Sketch

فصل چهارم : تکنیک های کار با Sketch
ایجاد Sketch جدید با استفاده از Sketch های موجود
ایجاد Sketch های متنی
ایجاد بلوک
قراردادن مبداء مختصات روی یک نقطه خاص
استفاده از ویژگی Rapid Sketch
فرمت بندی خطوط
استفاده از دستور Trim

فصل پنجم : اندازه گیری و قیدگذاری Sketch
اندازه گیری با ابزار Smart Dimension
سایر ابزارهای اندازه گیری
قیدگذاری خطوط
قیدگذاری مربوط به دایره ها
ویرایش اندازه ها و قیدها
Fully Define کردن یک Sketch
رفع مشکل Over Define

فصل ششم : دستورات مدلسازی اولیه
حجم دهی به Sketch با استفاده از دستور Extrude
ایجاد برش با استفاده از دستور Extruded Cut
گردکردن گوشه ها و لبه های مدل (Fillet)
ایجاد Fillet با شعاع متغیر
Fillet زدن دو سطح نامتقاطع
مماس کردن صفحات غیرمجاور
پخ زدن لبه ها و گوشه های مدل (Chamfer)
ایجاد یک مدل با استفاده از دوران (Revolve)
دوران دادن یک منحنی باز
استفاده از دستور Revolved Cut
ایجاد قطعات پوسته ای (Shell)

فصل هفتم : مراجع هندسی و منحنی ها
ایجاد یک صفحه کاری جدید (Plane)
ایجاد محورهای هندسی (Axis)
ایجاد نقاط (Point)
ایجاد یک سیستم مختصات جدید
تصویرکردن منحنی بر روی یک سطح
تقسیم سطوح به قسمت های مجزا
تبدیل چند خط یا لبه به یک منحنی واحد
ایجاد منحنی بوسیله ی تعریف نقاط
ایجاد منحنی های مارپیچ
ایجاد Sketch های سه بعدی
استفاده از دستور 3D Sketch Plane

فصل هشتم : تکنیک های مدلسازی
انتخاب قسمتی از Sketch جهت مدلسازی
افزایش سرعت مدلسازی با استفاده از دستور Instant 3D
مدلسازی با استفاده از دستور Sweep
ایجاد Sweep با استفاده از خطوط راهنما
استفاده از دستور Sweep Cut
مدلسازی با استفاده از دستور Loft
تعیین شرایط پروفیل ابتدا و انتهای قطعه

فصل نهم : سایر دستورات نوار ابزار Features
شیبدارکردن صفحات و سطوح
شیبدارکردن به روش Parting Line
ایجاد تیغه با استفاده از دستور Rib
قرینه سازی بخشی از یک مدل
کپی کردن یک Feature بصورت خطی
کپی کردن Feature ها بصورت دوار

فصل دهم : پروژه های مدلسازی
طراحی مدل یک قیف
مدلسازی یک بطری شامپو
ایجاد برجستگی روی مدل
مدلسازی قسمت بالایی بطری
مدلسازی بدنه ی توربین
ساخت پره
تکمیل مدل توربین

فصل یازدهم : آشنایی با برخی ابزارهای جانبی
اندازه گیری کمیت های هندسی
دستورات Section Properties و Mass Properties
ایجاد رابطه ی ریاضی بین قسمت های مختلف مدل

فصل دوازدهم : مونتاژ قطعات در محیط Assembly
واردکردن قطعات به محیط Assembly
اتصال قطعات بکمک دستور Mate
هم مرکز و مماس کردن قطعات
موازی و هم محور کردن قطعات
عمودکردن و تعیین فاصله ی دو قطعه
تعیین زاویه و ثابت نگه داشتن قطعات
جابجایی و چرخاندن قطعات
ویرایش قیدهای اعمال شده به قطعه

فصل سیزدهم : مونتاژ پیشرفته
ایجاد نمای انفجاری از یک مجموعه مونتاژی
ایجاد خطوط راهنما در یک نمای انفجاری
ویرایش مجموعه های مونتاژی
تعریف پیکربندی های مختلف برای مدل
ویرایش قطعات از درون محیط Assembly
ایجاد و متحرک سازی مکانیزم ها
مونتاژ بالا به پایین (Top – Down)


از سایر محصولات آموزشی نرم افزارهای تخصصی دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *