محصولات آموزش سیستم عامل و ICDL


01

آموزشگاه کامپیوتر تیناسافت

1

آموزش جامع اینترنت

1

آموزش جامع لینوکس

01

آموزش جامع Windows 10

1

آموزش جامع Windows 7

1

آموزش ویندوز 7 و اینترنت

1

آموزش مبانی کامپیوتر

01

آموزش مقدماتی اکسل 2016

01

آموزش ساده و سریع آفیس 2016

1

آموزش جامع Word 2013

1

آموزش جامع Excel 2013

1

آموزش جامع Ms Project

1

آموزش Power Point 2013

1

آموزش جامع Access 2013

1

آموزش جامع نرم افزار Visio