داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه

مدرسه زبان انگلیسی همراه
توضیحات

این برنامه حاوی داستان کوتاه انگلیسی از نویسندگان شهیر جهان برای تقویت زبان انگلیسی می باشد.
تمام داستان ها دارای متن و صوت و ترجمه فارسی به همراه امکان تغییر رنگ و نوع قلم می باشند.
فهرست داستان های این مجموعه عبارتند از:
- The Boy on Graves-End Road By Caty Weaver
- Keesh By Jack London
- Luck By Mark Twain
- The Story of an Eyewitness By Jack London
- The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County By Mark Twain
- An Occurrence at Owl Creek Bridge By Ambrose Bierce
- The God of His Fathers By Jack London
- The Boarded Window By Ambrose Bierce
- The Law of Life By Jack London
- The Californian's Tale By Mark Twain
- To Build a Fire By Jack London

از سایر محصولات اندرویدی آموزش زبان انگلیسی دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است